Mankensepeti e-ticaret platformu müşterilerinin kabul ettiği mesafeli satış sözleşmesi şartları.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketicinin yaptığı ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Satıcı tarafından işletilen https://mankensepeti.com/ adresinden (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) aşağıda detaylı bilgi ve ürünlerin teslimat adresine teslimatı verilmektedir.

1.2. Tüketici, satışa konu mal veya hizmetlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslim şartları ve “cayma” hakkı hakkında bilgi sahibi olduğunu, teyit ettiğini kabul ve beyan eder. elektronik ortamda ön bilgilendirme ve daha sonra bu sözleşme hükümlerine uygun olarak mal veya hizmet siparişi vermiştir. https://mankensepeti.com/ web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİSİ

İsim: mankensepeti.com
Adres: Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı cad. no 143-147b, 34204 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90535964 02 03

E-posta: info@mankensepeti.com
Müşteri Hizmetleri : +905511470810

MADDE 2 – SÖZLEŞME TARİHİ
2.1. Bu sözleşme, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinden siparişinin tamamlandığı tarih olan …… tarihinde taraflarca akdedilmiş ve sözleşmenin bir nüshası TÜKETİCİ’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. Tüketici tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış tutarları ve numara ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan böyle Ürün olarak anılacaktır.

GörselÜrünBirim FiyatıAdetKDV TutarıSatış Fiyatı

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMİ
4.1. Ürün, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa en geç 30 gün içerisinde ambalajlı ve faturası ile birlikte teslim edilir.

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin fiilinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya Tüketici Veri Tasarrufu’nda bildirimde bulunur ve aldığı tüm ödemeleri iade eder, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere en geç dört gün (14) içinde. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

4.2. Ürün, Tüketici dışında başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Tüketici, ürünü teslim alırken kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ
5.1. Tüketici, vadeli satışlar sadece bankaların kredi kartları ile yapılabileceği için, Tüketici’nin ilgili faiz oranlarını, gecikme faizini ve ilgili bilgileri teyit edeceğini; faiz oranı ve gecikme faizi ile ilgili hükümler ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Banka ile Müşteri arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacaktır. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kartı vb. Veren kuruluşların sağladığı kredi / taksit kartı ve benzeri ödeme olanakları, doğrudan ilgili kurum tarafından sağlanan kredi ve / veya taksit ödeme imkanıdır; Bu çerçevede gerçekleştirilen ve Satıcı’nın ilgili tutarı tam olarak tahsil ettiği ürün satışları, işbu Sözleşme tarafları açısından taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık% 5 gecikme faizi uygulanır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1. Tüketici, WEB SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şeklini okuyup bilgi sahibi olduğunu, teslimat ile ilgili ön bilgileri ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdi.

6.2. Tüketici, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, adresini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, vergi dahil ürün fiyatlarını, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden Tüketiciye aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye haber verecek ve farklı bir ürün tedarik edecektir. Tüketiciye eşit kalite ve fiyat.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda Satıcı’ya ulaştırılması ve bedelinin Tüketicinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmemesi halinde Satıcı ürün teslimatından çıkmış sayılır.

6.7. Ürün tesliminden sonra kredi kartının ait olduğu Banka / finans kuruluşunun Ürünü herhangi bir sebeple Satıcı’ya ödememesi durumunda Ürün, Tüketici tarafından en geç 3 gün içerisinde Satıcı’ya iade edilecektir. tüm masraflar Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcının Ürün fiyatının takibi de dahil olmak üzere diğer tüm sözleşme ve kanuni hakları her durumda saklıdır.

6.8. Satıcı, siparişte ifa edilen mal veya hizmetlerin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklama ile tüketiciye bildirir ve tahsil ettiği tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

7- Ürün Teslim Süreçleri

7.1. Ürün, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa en geç 30 gün içerisinde güvenli bir şekilde ve faturası ile birlikte paketlenir. Satıcı, siparişte ifa edilen mal veya hizmetlerin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklama ile tüketiciye bildirir ve tahsil ettiği tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

7.2. Ürün, tüketiciden başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise ve kişi / kuruluş teslimatı kabul etmediği takdirde satıcı sorumlu tutulamaz.

7.3. Tüketici, ürünü teslim alırken kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

8- CAYMA HAKKI
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince;
8.1 Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketici, mazeret göstermeden ve cezai şart ödemeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklama yoluyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmeleri için ürün ile birlikte kendilerine gönderilen iade fişini doldurmaları ve ürünü iade fişi ile birlikte COURIER firmasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu ürünler için; Son malın Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan ürünler için; Son kısmın Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
c) Malın belirli bir süre düzenli olarak teslim edildiği sözleşmelerde; Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye ilk malın teslim edildiği gün esas alınır.

8.2. Tüketicinin cayma hakkı;
a) Müşterinin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
b) Bozulabilir veya son kullanma tarihi kısa
olan malların teslimi , c) Ambalaj, bant gibi koruyucu unsuru olan malların teslimi , sağlık ve hijyen nedeniyle iade edilmesinin uygun olmaması kaydıyla mühür açılır,
d) Diğer eşyalarla karışan ve özünde ayrılması mümkün olmayan eşyalara,
e) Olabilecek kitaplar, dijital içerikler ve bilgisayar sarf malzemeleri ambalaj, bant, mühür gibi koruyucu unsurları açıldığında fiziksel ortamda sunulan,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki dergi ve dergi gibi süreli yayınların teslimi,
g) Konaklama, taşınma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini ve tamamlanması gereken rekreasyon faaliyetleri belirli bir tarih veya süre içinde,
h) Elektronik ortamda anında yerine getirilen hizmetler veya müşteriye anında teslim edilen maddi olmayan mallar,
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce sunulmaya başlanan hizmetler ve
j) Mallar ve finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolü dışında fiyatları değişen hizmetler.

8.3- Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda Satıcı veya sağlayıcı, aldığı toplam tutarı ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrakı ve benzeri her türlü belgeyi 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür. cayma bildiriminin kendisine herhangi bir bedel ödemeden ulaştığı tarih.

8.4- Tüketici, malı işleyişine, teknik şartnamesine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanması halinde maldaki herhangi bir değişiklik veya bozulmadan cayma hakkı kapsamında sorumlu tutulamaz.
8.5- Tüketici, cayma hakkını kullanırsa, ön bilgilendirmede iade için belirtilen kurye ile malı iade etmesi halinde iade ile ilgili masrafları ödemekle yükümlü olmayacaktır. Satıcının ön bilgilerde iade için herhangi bir kurye belirtmemesi durumunda tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemez. İade için ön bilgilerde belirtilen kuryenin, tüketicinin bulunduğu lokasyonda şubesi bulunmaması durumunda, satıcı, iade edilmek istenen malların herhangi bir ek maliyet olmaksızın Tüketiciden tahsil edilmesini sağlamakla yükümlüdür. .

8.6- Tüketici, Satıcıya cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, Satıcıya kendisinin sahip olacağı bir teklifte bulunmadıkça, malı Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. mülkü geri alındı.

8.7- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel hazırlanan ürünlerde Tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

8.8- “Kargoya Verildi” aşamasındaki siparişler kargo teslimi aşamasında iptal edilemez.
8.9- “Kargoya Teslim” aşamasındaki siparişler için Müşterilerimizin ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmeleri gerekmektedir. 8.1. Maddedeki hükümler saklıdır.

Cayma işlemi hakkında bilgilendirilecek firma bilgileri;
Başlık: mankensepeti.com
Adres: Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı cad. no 143-147b 34204 Bağcılar / İstanbul
Tel: +905511470810

E-posta: info@mankensepeti.com

MADDE 9- DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşmeden ve / veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde, Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin kanıt teşkil eder; Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın beyan ettiği değere kadar yetkilidir; Tüketici ve satıcının ikamet ettiği bölgede bulunan Tüketici Mahkemeleri ve Borç Tahsilat Müdürlükleri bunu aşan değerler için yetkilidir.

9.2. Tüketici, işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş Formunda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, satış şartlarını ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mankensepeti e-ticaret platformu müşterilerinin kabul ettiği mesafeli satış sözleşmesi şartları.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketicinin yaptığı ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Satıcı tarafından işletilen https://mankensepeti.com/ adresinden (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) aşağıda detaylı bilgi ve ürünlerin teslimat adresine teslimatı verilmektedir.

1.2. Tüketici, satışa konu mal veya hizmetlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslim şartları ve “cayma” hakkı hakkında bilgi sahibi olduğunu, teyit ettiğini kabul ve beyan eder. elektronik ortamda ön bilgilendirme ve daha sonra bu sözleşme hükümlerine uygun olarak mal veya hizmet siparişi vermiştir. https://mankensepeti.com/ web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİSİ

İsim: mankensepeti.com
Adres: Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı cad. no 143-147b, 34204 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90535964 02 03

E-posta: info@mankensepeti.com
Müşteri Hizmetleri : +905511470810

MADDE 2 – SÖZLEŞME TARİHİ
2.1. Bu sözleşme, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinden siparişinin tamamlandığı tarih olan …… tarihinde taraflarca akdedilmiş ve sözleşmenin bir nüshası TÜKETİCİ’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. Tüketici tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış tutarları ve numara ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan böyle Ürün olarak anılacaktır.

GörselÜrünBirim FiyatıAdetKDV TutarıSatış Fiyatı

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMİ
4.1. Ürün, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa en geç 30 gün içerisinde ambalajlı ve faturası ile birlikte teslim edilir.

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin fiilinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya Tüketici Veri Tasarrufu’nda bildirimde bulunur ve aldığı tüm ödemeleri iade eder, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere en geç dört gün (14) içinde. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

4.2. Ürün, Tüketici dışında başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Tüketici, ürünü teslim alırken kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ
5.1. Tüketici, vadeli satışlar sadece bankaların kredi kartları ile yapılabileceği için, Tüketici’nin ilgili faiz oranlarını, gecikme faizini ve ilgili bilgileri teyit edeceğini; faiz oranı ve gecikme faizi ile ilgili hükümler ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Banka ile Müşteri arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacaktır. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kartı vb. Veren kuruluşların sağladığı kredi / taksit kartı ve benzeri ödeme olanakları, doğrudan ilgili kurum tarafından sağlanan kredi ve / veya taksit ödeme imkanıdır; Bu çerçevede gerçekleştirilen ve Satıcı’nın ilgili tutarı tam olarak tahsil ettiği ürün satışları, işbu Sözleşme tarafları açısından taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık% 5 gecikme faizi uygulanır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır. Kanunen taksitli satış sayılan hallerde satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüdü halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1. Tüketici, WEB SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şeklini okuyup bilgi sahibi olduğunu, teslimat ile ilgili ön bilgileri ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdi.

6.2. Tüketici, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, adresini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, vergi dahil ürün fiyatlarını, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden Tüketiciye aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye haber verecek ve farklı bir ürün tedarik edecektir. Tüketiciye eşit kalite ve fiyat.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda Satıcı’ya ulaştırılması ve bedelinin Tüketicinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmemesi halinde Satıcı ürün teslimatından çıkmış sayılır.

6.7. Ürün tesliminden sonra kredi kartının ait olduğu Banka / finans kuruluşunun Ürünü herhangi bir sebeple Satıcı’ya ödememesi durumunda Ürün, Tüketici tarafından en geç 3 gün içerisinde Satıcı’ya iade edilecektir. tüm masraflar Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcının Ürün fiyatının takibi de dahil olmak üzere diğer tüm sözleşme ve kanuni hakları her durumda saklıdır.

6.8. Satıcı, siparişte ifa edilen mal veya hizmetlerin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklama ile tüketiciye bildirir ve tahsil ettiği tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

7- Ürün Teslim Süreçleri

7.1. Ürün, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa en geç 30 gün içerisinde güvenli bir şekilde ve faturası ile birlikte paketlenir. Satıcı, siparişte ifa edilen mal veya hizmetlerin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklama ile tüketiciye bildirir ve tahsil ettiği tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malların stokta bulunmaması, mal fiilinin yerine getirilmesi imkansız sayılmaz.

7.2. Ürün, tüketiciden başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise ve kişi / kuruluş teslimatı kabul etmediği takdirde satıcı sorumlu tutulamaz.

7.3. Tüketici, ürünü teslim alırken kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

8- CAYMA HAKKI
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince;
8.1 Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketici, mazeret göstermeden ve cezai şart ödemeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklama yoluyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmeleri için ürün ile birlikte kendilerine gönderilen iade fişini doldurmaları ve ürünü iade fişi ile birlikte COURIER firmasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu ürünler için; Son malın Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan ürünler için; Son kısmın Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
c) Malın belirli bir süre düzenli olarak teslim edildiği sözleşmelerde; Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye ilk malın teslim edildiği gün esas alınır.

8.2. Tüketicinin cayma hakkı;
a) Müşterinin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
b) Bozulabilir veya son kullanma tarihi kısa
olan malların teslimi , c) Ambalaj, bant gibi koruyucu unsuru olan malların teslimi , sağlık ve hijyen nedeniyle iade edilmesinin uygun olmaması kaydıyla mühür açılır,
d) Diğer eşyalarla karışan ve özünde ayrılması mümkün olmayan eşyalara,
e) Olabilecek kitaplar, dijital içerikler ve bilgisayar sarf malzemeleri ambalaj, bant, mühür gibi koruyucu unsurları açıldığında fiziksel ortamda sunulan,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki dergi ve dergi gibi süreli yayınların teslimi,
g) Konaklama, taşınma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini ve tamamlanması gereken rekreasyon faaliyetleri belirli bir tarih veya süre içinde,
h) Elektronik ortamda anında yerine getirilen hizmetler veya müşteriye anında teslim edilen maddi olmayan mallar,
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce sunulmaya başlanan hizmetler ve
j) Mallar ve finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolü dışında fiyatları değişen hizmetler.

8.3- Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda Satıcı veya sağlayıcı, aldığı toplam tutarı ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrakı ve benzeri her türlü belgeyi 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür. cayma bildiriminin kendisine herhangi bir bedel ödemeden ulaştığı tarih.

8.4- Tüketici, malı işleyişine, teknik şartnamesine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanması halinde maldaki herhangi bir değişiklik veya bozulmadan cayma hakkı kapsamında sorumlu tutulamaz.
8.5- Tüketici, cayma hakkını kullanırsa, ön bilgilendirmede iade için belirtilen kurye ile malı iade etmesi halinde iade ile ilgili masrafları ödemekle yükümlü olmayacaktır. Satıcının ön bilgilerde iade için herhangi bir kurye belirtmemesi durumunda tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemez. İade için ön bilgilerde belirtilen kuryenin, tüketicinin bulunduğu lokasyonda şubesi bulunmaması durumunda, satıcı, iade edilmek istenen malların herhangi bir ek maliyet olmaksızın Tüketiciden tahsil edilmesini sağlamakla yükümlüdür. .

8.6- Tüketici, Satıcıya cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, Satıcıya kendisinin sahip olacağı bir teklifte bulunmadıkça, malı Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. mülkü geri alındı.

8.7- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel hazırlanan ürünlerde Tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

8.8- “Kargoya Verildi” aşamasındaki siparişler kargo teslimi aşamasında iptal edilemez.
8.9- “Kargoya Teslim” aşamasındaki siparişler için Müşterilerimizin ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmeleri gerekmektedir. 8.1. Maddedeki hükümler saklıdır.

Cayma işlemi hakkında bilgilendirilecek firma bilgileri;
Başlık: mankensepeti.com
Adres: Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı cad. no 143-147b 34204 Bağcılar / İstanbul
Tel: +905511470810

E-posta: info@mankensepeti.com

MADDE 9- DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşmeden ve / veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde, Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin kanıt teşkil eder; Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın beyan ettiği değere kadar yetkilidir; Tüketici ve satıcının ikamet ettiği bölgede bulunan Tüketici Mahkemeleri ve Borç Tahsilat Müdürlükleri bunu aşan değerler için yetkilidir.

9.2. Tüketici, işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş Formunda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, satış şartlarını ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.