ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu şartlar ve koşullar, Mankensepeti Web Sitesinin kullanımına ilişkin kuralları ve düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir.

Mankensepeti şu adreste bulunur:

Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı cad. no 143-147b Bağcılar / İstanbul – Türkiye

Şartlar Ve Koşullar

Bu web sitesine erişerek, bu hüküm ve koşulları tam olarak kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Bu sayfada belirtilen tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, Mankensepeti web sitesini kullanmaya devam etmeyin.

Aşağıdaki terminoloji, bu Hüküm ve Koşullar, Gizlilik Bildirimi ve Sorumluluk Reddi Bildirimi ve Sözleşmelerin herhangi biri veya tümü için geçerlidir: “Müşteri”, “Siz” ve “Sizin”, bu web sitesine erişen ve Şirketin hüküm ve koşullarını kabul eden kişi anlamına gelir. “Şirket”, “Kendimiz”, “Biz”, “Bizim” ve “Biz” Şirketimizi ifade eder. “Taraf”, “Taraflar” veya “Biz”, hem Müşteriyi hem de kendimizi veya Müşteri’yi veya kendimizi ifade eder. Tüm şartlar, müşteriye yardım sürecini, ister sabit süreli resmi toplantılarla ister başka bir yolla en uygun şekilde üstlenmek için gerekli olan ödeme teklifini, kabulünü ve değerlendirmesini ifade eder. Müşterinin, Şirketin belirtilen hizmetlerinin / ürünlerinin Türkiye hukukuna uygun ve buna tabi olarak sağlanmasıyla ilgili ihtiyaçları.

Genel

Bu Web Sitesine ve bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlere erişim ve bunların kullanımı (topluca “Hizmetler”) aşağıdaki şartlara, koşullara ve bildirimlere (“Hizmet Koşulları”) tabidir. Hizmetleri kullanarak, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilecek tüm Hizmet Koşullarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Hizmet Koşullarında yapmış olabileceğimiz herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Bu web sitesine erişime geçici olarak izin verilmektedir ve hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme veya değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu Web Sitesinin herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda sorumlu olmayacağız. Zaman zaman, bu Web Sitesinin bir kısmına veya tamamına erişimi kısıtlayabiliriz.

Bu Web Sitesi aynı zamanda www.mankensepeti.com tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir ve Bağlantılı Siteler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunlar için veya bunları kullanmanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılı Siteleri kullanımınız, bu tür sitelerin her birinde bulunan kullanım ve hizmet şartlarına tabi olacaktır.

Mankensepeti, site içeriğinin her zaman yanlışlık veya yazım hatası içermediğine dair söz veremez. Tüm bilgilerin güncel olduğunu da garanti edemeyiz. www.mankensepeti.com herhangi bir zamanda sitenin içeriğini değiştirebilir. Sitenin kullanımından veya bu nedenle siteyi kullanamamanın neden olduğu herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayız. www.mankensepeti.com siteye sorunsuz, kesintisiz ve güvenli erişimi garanti edemez.

Lisans

Aksi belirtilmedikçe, Mankensepeti ve / veya lisans verenleri Mankensepeti’ndeki tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu hüküm ve koşullarda belirlenen kısıtlamalara tabi olarak kendi kişisel kullanımınız için https://mankensepeti.com/ adresinden sayfaları görüntüleyebilir ve / veya yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısın:

1- https://mankensepeti.com/ adresinden materyali yeniden yayınlayın
2- https://mankensepeti.com/ adresinden materyal satmak, kiralamak veya alt lisansını almak
3- https://mankensepeti.com/ adresinden materyalleri çoğaltın, çoğaltın veya kopyalayın

İçeriği Mankensepeti’nde yeniden dağıtın (içerik özellikle yeniden dağıtım için yapılmamışsa).

Sınırlı Garantiler

1- Şirketimiz aşağıdakileri garanti veya temsil etmemektedir:

(a) web sitemizde yayınlanan bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu;
(b) web sitesindeki materyalin güncel olduğu; veya
(c) web sitesinin veya web sitesindeki herhangi bir hizmetin kullanılabilir durumda kalacağını.

2- Web sitesi hizmetlerimizin herhangi birini veya tamamını durdurma veya değiştirme ve web sitemizi yayınlamayı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda bildirim veya açıklama yapmadan durdurma hakkımızı saklı tutarız; ve bu hüküm ve koşullarda açıkça aksi belirtilmedikçe, herhangi bir web sitesi hizmetinin kesilmesi veya değiştirilmesi veya web sitesini yayınlamayı durdurmamız durumunda herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır.

3- Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu hüküm ve koşulların konusu, web sitemiz ve web sitemizin kullanımı ile ilgili tüm beyanları ve garantileri hariç tutuyoruz.

Sorumluluk Sınırlamaları Ve Hariç Tutmaları

1- Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey:

(a) ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluğu sınırlandırır veya hariç tutar;
(b) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için herhangi bir sorumluluğu sınırlandırmak veya hariç tutmak;
(c) herhangi bir yükümlülüğü geçerli yasanın izin vermediği şekilde sınırlandırmak; veya
(d) yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak herhangi bir yükümlülüğü hariç tutun.

Bu hüküm ve koşullarda başka yerlerde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, bu hüküm ve koşullar altında ortaya çıkan veya bu hüküm ve koşulların konusuyla ilgili olarak, haksız fiilden doğan yükümlülükler de dahil olmak üzere (ihmal dahil) tüm yükümlülüklere tabidir ve bu hüküm ve koşullarda aksi açıkça belirtilmediği sürece, yasal görevin ihlali için.

2- Web sitemizin ve sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin ücretsiz olarak sunulduğu ölçüde, herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız.

3- Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir olay veya olaydan kaynaklanan kayıplardan size karşı sorumlu olmayacağız.

4- Kâr, gelir, gelir, kullanım, üretim, beklenen tasarruflar, iş, sözleşmeler, ticari fırsatlar veya itibar kaybı veya zararları dahil (bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir ticari kayıpla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.

5- Herhangi bir veri, veritabanı veya yazılımın kaybolması veya bozulmasıyla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.

6- Herhangi bir özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasarla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.

Görevlilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel sorumluluğunu sınırlamakla ilgilendiğimizi ve bu menfaatle ilgili olarak, sınırlı sorumlu bir kuruluş olduğumuzu kabul edersiniz; Web sitesi veya bu hüküm ve koşullar ile bağlantılı olarak uğradığınız herhangi bir kayıpla ilgili olarak memurlarımıza veya çalışanlarımıza karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz (bu, elbette, sınırlı sorumlu kuruluşun sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutmaz memurlarımızın ve çalışanlarımızın eylemleri ve ihmalleri için kendisi).

Yasak

Bu Web Sitesini kötüye kullanmamalısınız. Şunları yapmayacaksınız: bir suç işlemeyecek veya suç işlemeyi teşvik etmeyeceksiniz; bir virüs, truva atı, solucan, mantık bombası iletmek veya dağıtmak veya kötü niyetli, teknolojik olarak zararlı, güveni ihlal eden veya herhangi bir şekilde saldırgan veya müstehcen başka herhangi bir materyal göndermek; Hizmetin herhangi bir yönünü hacklemek; bozuk veriler; diğer kullanıcıları rahatsız etmek; başka herhangi bir kişinin mülkiyet haklarının ihlal edilmesi; genel olarak “spam” olarak adlandırılan herhangi bir istenmeyen reklam veya promosyon malzemesi göndermek; veya bu Web Sitesinin veya bu Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgisayar tesisinin performansını veya işlevselliğini etkilemeye çalışmak. Bu hükmün ihlal edilmesi cezai bir suç teşkil edecektir. www.mankensepeti.com bu tür ihlalleri ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek ve kimliğinizi onlara ifşa edecektir.

Bu Web Sitesini kullanmanızdan dolayı bilgisayar ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel materyale bulaşabilecek dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısı, virüsler veya diğer teknolojik olarak zararlı materyallerin neden olduğu herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız veya üzerinde veya bağlantılı herhangi bir web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyali indirmenize.

Telif Hakkı İzni Bildirimi

Bu sitede sağlanan belgelerin telif hakkı (www.mankensepeti.com ticari markaları, logolar, grafikler, metinler, fotoğraflar, tasarımlar, ikonlar, resimler, veriler ve yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) www.mankensepeti’com’a aittir veya lisanslıdır ve bağlı kuruluşları. Bu materyali yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanma yetkisine sahipsiniz. Bu Telif Hakkı İzni Bildiriminin tüm kopyalara eklenmesi koşuluyla, ticari olmayan kişisel kullanımınız için bu materyalin kopyalarını indirebilir, yazdırabilir ve saklayabilirsiniz. Materyalin kullanımı için hiç kimseden ücret talep edemezsiniz ve materyali www.mankensepeti.com’dan önceden izin almadan başkalarına yayınlayamaz, çoğaltamaz veya başka bir şekilde dağıtamazsınız. Telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın materyali hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Bu yasal bildirimde açıkça belirtilmediği sürece, malzemeye veya materyalin herhangi bir kısmına ilişkin hiçbir hak veya lisans verilmeyecek veya ima edilmeyecektir. Basınla ilgili sorularınız için lütfen buradan bizimle iletişime geçin.

Ticari Markalar

Ticari markalarımız (diğerlerinin yanı sıra) www.mankensepeti.com adını ve logosunu içerir. Bu ticari markalar birden fazla ülkede kullanılabilir veya tescil edilebilir ve bu web sitesini kullanmanız size ticari markalarımızı kullanma hakkı vermez.

Gizlilik Politikası

Siteye kaydedilen her türlü kişisel bilgi, azami özen gösterilerek kullanılacaktır. Sakladığımız bilgiler, mümkün olan en iyi hizmeti sağlamak dışında herhangi bir amaçla satılmayacak veya kullanılmayacaktır. Yalnızca www.mankensepeti.com’un farklı bölümleri ile ilgili özel teklifler ve diğer pazarlama fırsatları hakkında sizi bilgilendirmek için kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, ancak yukarıda açıklanan amaçların yerine getirilmesi gerektiğinde üçüncü kişilere açıklanabilir.

Kartla ödeme yapan tüm müşteriler, doğrulama kontrollerine tabidir. www.mankensepeti.com sahtekarlıktan şüphelenilmesi durumunda herhangi bir siparişi erteleme hakkını saklı tutar. Güvenlik nedeniyle, veri tabanımızda herhangi bir ödeme bilgisi saklamıyoruz.

Çerezler

Çerez kullanımını kullanıyoruz. Mankensepeti web sitesini kullanarak, Mankensepeti’ın gizlilik politikasına uygun olarak çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.Günümüz interaktif web sitelerinin çoğu, her ziyaret için kullanıcı ayrıntılarını almamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Sitemizin bazı alanlarında, bu alanın işlevselliğini ve ziyaret edenlerin kullanım kolaylığını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bağlı kuruluşlarımızdan / reklam ortaklarımızdan bazıları da çerez kullanabilir.

İçeriğimize Köprü Oluşturma

1- Aşağıdaki kuruluşlar önceden yazılı onay almadan Web sitemize bağlantı verebilir:

 1. Devlet kurumları;
 2. Arama motorları;
 3. Haber kuruluşları;
 4. Çevrimiçi dizin dağıtıcıları bizi dizinde listelediklerinde, listelenen diğer işletmelerin Web sitelerine köprü oluşturdukları gibi Web sitemize bağlantı verebilirler; ve
 5. Web sitemize hiperlinkle bağlanamayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hayır kurumu alışveriş merkezleri ve yardım amaçlı bağış toplama grupları talep etme dışında Sistem Çapında Akredite İşletmeler.

2- Bu kuruluşlar ana sayfamıza, yayınlara veya diğer Web sitesi bilgilerine şu bağlantıya bağlantı verebilir: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı değildir; (b) bağlantı veren tarafın ve onun ürün veya hizmetlerinin sponsorluk yaptığı, onaylandığı veya onaylandığı anlamına gelmez; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesi bağlamına uyuyor.

3- Aşağıdaki kuruluş türlerinden gelen diğer bağlantı isteklerini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değerlendirebilir ve onaylayabiliriz:

 1. Ticaret Odaları, Amerikan Otomobil Derneği, AARP ve Tüketiciler Birliği gibi yaygın olarak bilinen tüketici ve / veya işletme bilgi kaynakları;
 2. dot.com topluluk siteleri;
 3. Hayır kurumlarını temsil eden dernekler veya diğer gruplar, hayır kurumu veren siteler dahil,
 4. çevrimiçi dizin dağıtıcıları;
 5. internet portalları;
 6. birincil müşterileri işletmeler olan muhasebe, hukuk ve danışmanlık firmaları; ve
 7. eğitim kurumları ve ticaret birlikleri.

Aşağıdakileri tespit edersek, bu kuruluşlardan gelen bağlantı isteklerini onaylayacağız: (a) bağlantı bize veya akredite işletmelerimize olumsuz bir şekilde yansımayacaktır (örneğin, ticaret birlikleri veya doğası gereği şüpheli iş türlerini temsil eden diğer kuruluşlar, mesela work-at- ev fırsatlarının bağlanmasına izin verilmeyecektir); (b) kuruluşun bizde tatmin edici olmayan bir kaydı yoksa; (c) köprü ile ilişkili görünürlüğün bize sağladığı fayda, bağlantının yokluğundan daha ağır basarsa, genel kaynak bilgileri bağlamında veya başka bir şekilde bir haber bültenindeki editoryal içerikle veya kuruluşun misyonunu ilerleten benzer bir ürünle tutarlıdır.

Bu kuruluşlar ana sayfamıza, yayınlara veya diğer Web sitesi bilgilerine şu bağlantıya bağlantı verebilir: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı değildir; (b) yanlış bir şekilde bağlantı veren tarafın ve ürün veya hizmetlerinin sponsorluğunu, onayını veya onayını ima etmeyen; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesi bağlamına uyuyor.

Yukarıdaki 2. paragrafta listelenen kuruluşlar arasındaysanız ve web sitemize bağlantı vermekle ilgileniyorsanız , [email protected] adresine e-posta göndererek firmamızı bilgilendirmelisiniz.

Lütfen adınızı, kuruluşunuzun adını, iletişim bilgilerinizi (telefon numarası ve / veya e-posta adresi gibi) ve sitenizin URL’sini, Web sitemize bağlanmayı düşündüğünüz URL’lerin bir listesini ekleyin, ve sitemizdeki bağlantı kurmak istediğiniz URL’lerin bir listesi. Yanıt için 2-3 hafta bekleyin.

Onaylı kuruluşlar, Web sitemize aşağıdaki şekilde bağlantı sağlayabilir:

 1. Kurumsal ismimizi kullanarak; veya
 2. Bağlı olan tek tip kaynak bulucunun (Web adresi) kullanılmasıyla; veya
 3. Web sitemizin başka herhangi bir açıklamasının kullanılması veya bağlantılı olan materyalin, bağlantı veren tarafın sitesindeki içerik bağlamı ve formatı içinde anlam ifade etmesi.

Bir ticari marka lisans sözleşmesi bulunmayan bağlantılarda Mankensepeti logosunun veya diğer sanat eserlerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

İframe’ler

Önceden onay ve açık yazılı izin olmadan, Web sayfalarımızın çevresinde çerçeve oluşturamaz veya Web sitemizin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren diğer teknikleri kullanamazsınız.

Hakların Korunması

Herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web sitemize giden tüm bağlantıları veya belirli bir bağlantıyı kaldırmanızı talep etme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür bir talep üzerine Web sitemize giden tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul etmektesiniz. Ayrıca bu hüküm ve koşulları ve bağlantı politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını da saklı tutuyoruz. Web sitemize bağlanmaya devam ederek, bu bağlantı hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

Bağlantılar

Site, erişimimizin dışındaki diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür sitelerin içeriği veya gizlilik politikalarından sorumlu tutulamayız.

Web sitemizden bağlantıların kaldırılması

Web sitemizde veya herhangi bir bağlantılı web sitesinde herhangi bir nedenle sakıncalı bir bağlantı bulursanız, bununla ilgili olarak firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Bağlantıları kaldırma isteklerini dikkate alacağız, ancak bunu yapma veya doğrudan size yanıt verme yükümlülüğümüz olmayacaktır.

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru olmasını sağlamaya çalışırken, bunların eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmiyoruz; ne de web sitesinin kullanılabilir kalmasını veya web sitesindeki materyallerin güncel tutulmasını sağlamayı taahhüt etmiyoruz.

İçerik Sorumluluğu

Web sitenizde görünen herhangi bir içerik için hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğümüz olmayacaktır. Web sitenizden kaynaklanan veya Web sitenize dayanan tüm iddialara karşı bizi tazmin etmeyi ve savunmayı kabul edersiniz. Web sitenizdeki herhangi bir sayfada veya iftira niteliğinde, müstehcen veya suç olarak yorumlanabilecek içerik veya materyaller içeren veya ihlal eden, başka şekilde ihlal eden veya ihlal eden veya diğer ihlalleri savunan herhangi bir bağlamda hiçbir bağlantı görünemez. üçüncü şahıs hakları.

Satış Şartları

Bir sipariş vererek, aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olarak bir ürün satın almayı teklif ediyorsunuz. Tüm siparişler mevcudiyete ve sipariş fiyatının onayına tabidir. www.mankensepeti.com, www.mankensepeti.com web mağazasında bulunan tüm ürünlerin siparişiniz sırasında stokta olduğunu garanti etmez. Bir öğenin mevcut olmaması durumunda, sizinle iletişime geçeceğiz.

Gönderim süreleri, mevcudiyete göre değişebilir ve teslimat sürelerine ilişkin olarak yapılan her türlü garanti veya beyan, sorumlu olmayacağımız postadaki gecikmelerden veya mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmelere tabidir. Türkiye Milli Bayramlarında ve koleksiyon lansmanlarında teslimat sürelerinin normalden daha uzun olabileceğini lütfen unutmayın. Www.mankensepeti.com ile sözleşme yapabilmek için 18 yaşından büyük olmalısınız. Tarafınızdan yapılan herhangi bir talebi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Siparişiniz kabul edilirse sizi e-posta ile bilgilendireceğiz ve sözleşme yaptığınız tarafın kimliğini teyit edeceğiz. Bu genellikle www.mankensepeti.com olacaktır veya bazı durumlarda üçüncü taraf olabilir. Üçüncü bir taraf www.Mankensepeti ile sözleşme yapıldığında. com ne acente ne de müdür olarak hareket etmez ve sözleşme sizinle o üçüncü şahıs arasında yapılır ve size sağladıkları satış şartlarına tabi olacaktır. Bir sipariş verirken, şirketimize sağladığınız tüm ayrıntıların gerçek ve doğru olduğunu ve malların maliyetini karşılayacak yeterli paraya sahip olduğunuzu taahhüt edersiniz. İlan edilen tüm fiyatlar bu tür değişikliklere tabidir.

Bir sipariş verdiğinizde, siparişinizin alındığını onaylayan bir onay e-postası alacaksınız. Bu Web Sitesinde görünen tüm ayrıntıların, açıklamaların ve fiyatların doğru olmasını sağlamaya çalışırken, hatalar meydana gelebilir. Sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünün fiyatında bir hata tespit edersek, sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz ve size siparişinizi doğru fiyata yeniden teyit etme veya iptal etme seçeneği sunacağız. Sizinle iletişim kuramazsak, siparişi iptal edilmiş olarak ele alacağız. İptal ederseniz ve mallar için zaten ödeme yaptıysanız, tam bir geri ödeme alırsınız. Uygun olduğu yerlerde fiyatlar KDV dahildir. Ek olarak teslimat masrafları tahsil edilecektir; bu tür ek masraflar, uygun olduğu yerlerde açıkça gösterilir ve “Toplam Maliyet” e dahil edilir.

Hizmet, yazım hataları veya diğer hatalar veya yanlışlıklar içerebilir ve eksiksiz veya güncel olmayabilir. Bu nedenle, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Fiyatlandırma, nakliye, ödeme koşulları ile ilgili hatalar, yanlışlıklar veya güncel olmayan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hatalar veya yanlışlıklar içerebilecek Hizmetteki bilgilere dayanarak verebileceğiniz herhangi bir siparişi doldurmayı reddetme hakkını saklı tutarız, veya iade politikaları.

Mücbir Sebep

Mücbir Sebep durumunda, www.mankensepeti.com’un yükümlülükleri askıya alınacaktır. Sizin ve www.mankensepeti.com arasındaki sözleşme, bu tür durumlarda, kendiniz veya www.mankensepeti.com tarafından kısmen veya tamamen feshedilebilir. Mücbir Sebep, savaş, iç savaş, devrim, isyan, hükümet önlemleri, grev, lokavt, blokaj, elektrik kesintisi, telefon veya internet hizmeti, doğal afetler veya benzeri olaylardır. Bu tür durumlarda, www.mankensepeti.com tüm sorunları zamanında çözmeyi hedefleyecektir.

Kullanıcı Yorumları

1- Bu Sözleşme buradaki tarihte başlayacaktır.

2- Bu web sitesinin belirli bölümleri, kullanıcılara web sitesi alanlarında görüş, bilgi, materyal ve verileri (‘Yorumlar’) gönderme ve paylaşma fırsatı sunmaktadır. Mankensepeti, Web sitesinde görünmeden önce Yorumları taramaz, düzenlemez, yayınlamaz veya gözden geçirmez ve Yorumlar, Mankensepeti, acenteleri veya bağlı kuruluşlarının görüşlerini veya fikirlerini yansıtmaz. Yorumlar, bu görüş veya görüşü paylaşan kişinin görüş ve düşüncesini yansıtır. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde Mankensepeti, Yorumlardan veya herhangi bir kullanım ve / veya postalama ve / veya görünümün bir sonucu olarak ortaya çıkan ve / veya maruz kalınan herhangi bir kayıp, yükümlülük, zarar veya masraflardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Bu web sitesindeki yorumlar.

3- Mankensepeti, tüm Yorumları izleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygunsuz, saldırgan veya bu Hüküm ve Koşulları ihlal eden başka bir şekilde gördüğü Yorumları kaldırma hakkını saklı tutar.

4- Şunları garanti ediyor ve beyan ediyorsunuz:

 1. Yorumları web sitemizde yayınlama hakkına sahipsiniz ve bunu yapmak için gerekli tüm lisanslara ve onaylara sahipsiniz;
 2. Yorumlar, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı, patent veya ticari marka veya diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez;
 3. Yorumlar, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, saldırgan, uygunsuz veya başka bir şekilde yasadışı materyal veya gizlilik ihlali niteliğinde materyal içermez.
 4. Yorumlar, ticari veya özel veya ticari faaliyetler veya yasadışı faaliyetler talep etmek veya tanıtmak için kullanılmayacaktır.
 5. İşbu belge ile Mankensepeti’ne münhasır olmayan telifsiz bir lisansı başkalarına herhangi bir biçimde, formatta veya medyada Yorumlarınızı kullanma, çoğaltma ve düzenleme yetkisi vermiş oluyorsunuz.

Feragatname

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, web sitemiz ve bu web sitesinin kullanımı ile ilgili tüm beyanları, garantileri ve koşulları hariç tutuyoruz (bunlarla sınırlı olmamak üzere, tatmin edici kalite, amaca uygunluk ve / veya yasaların gerektirdiği garantiler dahil). makul özen ve becerinin kullanılması). Bu sorumluluk reddindeki hiçbir şey:

ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma için sorumluluğumuzu veya sizin sorumluluğunuzu sınırlandırın veya hariç tutun;

dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlandırın veya hariç tutun;

yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilmeyen herhangi bir şekilde sorumluluklarımızdan herhangi birini veya sizin sorumluluklarınızı sınırlandırmak; veya yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak sorumluluklarımızdan herhangi birini veya sizin sorumluluklarınızı hariç tutun.

Bu Bölümde ve bu sorumluluk reddinin başka yerlerinde belirtilen sınırlamalar ve sorumluluk istisnaları: (a) önceki paragrafa tabidir; ve (b) sözleşmeden doğan yükümlülükler, haksız fiil (ihmal dahil) ve yasal yükümlülüğün ihlali dahil olmak üzere, sorumluluk reddi beyanı kapsamında veya bu feragatnamenin konusu ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm yükümlülükleri yönetir.

Web sitesi ve web sitesindeki bilgi ve hizmetlerin ücretsiz olarak sunulduğu ölçüde, herhangi bir tür kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız.

Kredi ve İletişim Bilgileri

Bu Şartlar ve koşullar sayfası, termsandconditionstemplate.com oluşturucusunda oluşturulmuştur . Koşullarımızdan herhangi biriyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şirketimizle iletişime geçin.

UYGULANACAK HUKUK

Kullanım koşullarına Türk yasalarına uygun olarak uyulur ve bu anlaşma kapsamındaki herhangi bir anlaşmazlık için Türk mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Müşterinin ülkesinin kanunları Türk kanunlarından farklı olabilir ve bu web sitesini kullanmak için ek yasal gereklilikler olabilir. Web sitemizi kullanımınızla ilgili tüm geçerli yerel ve uluslararası yasalara ve düzenlemel